ARE_logo_beige_høyre_ned_stor

Rosenholm Campus har en uformell og sosial atmosfære - slik forvalter Aspelin Ramm har jobbet for at det skal være. En kreativ forvalterstab med ja-mentalitet sørger for at miljøet er levende og i stadig utvikling.

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler med 48 ansatte i Norge. Vi ønsker å bidra til en positiv byutvikling med god arkitektur, varige materialer og respekt for omgivelsene. Vulkan, Tjuvholmen og Union Brygge i Drammen er prosjekter vi har vært med å utforme, alle komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet. Foran oss ligger nye, spennende oppgaver som stiller store krav til kompetanse og kreativitet. Våre prosjekter er hovedsakelig tilknyttet eiendommer i Oslo og østlandsregionen samt i Göteborg og Stockholm. Aspelin Ramm driver aktiv forvaltning av cirka 450 000 kvadratmeter bygg med leieinntekter på rundt 655 MNOK årlig.